Databáze výsledků OB
Stávající funkčnost
 • Vyhledávání a zobrazení závodu, které mají k dispozici výsledky
 • Závody jsou roztříděny dle několika pohledů:
  • Výsledky (K - konečné, P - průběžné) - umožňuje zobrazovat i průběžné výsledky žebříčků (redukuje zahlcení databáze jednotlivými aktualizacemi)
  • Typ (J - jednorázový, V - vícedenní, Z - žebříček, S - štafety) - odlišení základních typů závodů pro přehlednost
  • Sport (OB, LOB, MTBO, HROB, TRAIL) - na základě sportu je provedena vazba na registraci a přiřazování registračních čísel jednotlivým závodníkům ve výsledcích
 • Zobrazení výsledků jednotlivých závodů včetně hlavičky, informací o kategoriích a výsledků dle kategorií
 • Formát výsledků umožňuje zobrazení jak standarních výsledků, tak i předformátovaných výsledků (žebříčky nebo jiné txt nestandarní formáty)
 • Vyhledávání a zobrazení závodníků z registrace - vyhledávání v registraci prohledává data ve všech historických záznamech dostupných dat registrací a zobrazuje nejnovější údaje
 • Zobrazení detailu závodníka = výpis z registrace a závodníkovy výsledky
Obsah verze 0.8 - 4.4.2012
 • Kalendář závodů
 • Registrace OB 2012, data pro kalendář závodů
 • AJAX rozhraní pro poskytování údajů (pro mapový archiv)
Obsah verze 0.7 - 6.2.2012
 • Přehledný tisk výsledků na stránce výsledků jednotlivého závodu a export formátovaných výsledků to txt
 • Zobrazení oddílových výsledků
 • Zobrazení mezičasů závodníka pro tisk (z výsledku závodů, z mezičasů, z detailu závodníka) - vždy odkazem na jméně závodníka
 • Webová služba http://bestik.cz/vysledky/webservice.php - primární použití pro QuickRoute - menu Tools/Add split times from external resource (připravuje se v nové verzi QR)
 • Nahrání historických výsledků ŽA, ŽB Morava, ŽB Čechy
Obsah verze 0.6 - 30.1.2012
 • Exporty dat ve formátu ČSOS, XML
 • Registrace LOB 2012
 • Překlad do EN jazyka, přepínání jazyků
 • Drobné úpravy v zobrazení
 • Zobrazování náskoku v mezičasech pro vedoucí mezičas/celkový čas
Obsah verze 0.5 - 12.5.2011
 • Změna zobrazení seznamu závodů a drobné úpravy
 • Registrace 2011
Obsah verze 0.4 - 8.3.2011
 • Nahrávání výsledků žebříčků a jiných nestandardních výsledků viz. nápověda
 • Editace informací o závodě včetně aktualizace žebříčků
 • Zjednodušená administrace vlastních závodů pro registrované uživatele (přímé odkazy na mazání a editaci)
 • Nahrání oficiální registrace MTBO 2007-2010
 • Nahrání Poháru města Zlína 1950-2003
 • Nahrání historických závodů ve formátu OB2000 a OORG - cca 350 závodů
 • Nahrání konečných výsledků Rankingu 1999-2010
 • Aktuální informace o datech: cca 700 závodů, 310 tis. položek výsledků, 3.9 mil. položek mezičasů, celkem 300 MB dat
 • Z dodaných historických závodů chybí zpracovat závody v OE2003, ve speciálním formátu VČ oblasti a žebříčky
Obsah verze 0.3 - 9.2.2011
 • Mezičasy - výpočet a zobrazení chyb na kontrolách (inspirováno Winsplits) - nad celkovým časem součet chyb a nad každým mezičasem, který je vyhodnocen jako chyba (označeno červeným pozadím), po najetí myší nad položku
  • Výpočet: Na každém mezičase je vypočtena poměrná ztráta na nejlepší mezičas (ani vítěz většinou nemá všechny nejlepší mezičasy a je o xx procent pomalejší než nejlepší mezičas na každé kontrole). Z množiny těchto ztrát je vypočten medián, tj. poměr kolik by měl závodník na každém mezičase ztrácet. Každý mezičas, kde je závodník horší o více než 20% času, který by měl dosáhnout, je označen jako chyba. Zároveň se započítávají a zobrazují pouze chyby větší než 20 sekund. Pro závody ve sprintu (závod s časem vítěze do 20 minut) se započítavají a zobrazují chyby větší než 10 sekund.
 • Mezičasy - zobrazení kódu kontroly, pokud je k dispozici
 • Registrace, přihlašování, autorizace a editace uživatelů - určeno pro osoby, které budou často nahrávat výsledky
 • Nahrávání výsledků 5 krokovým procesem včetně náhledu do oficiálního kalendáře. Aktuálně podporované SW jsou OB2000, OORG, OE2003, OE2010 a všechny SW s výstupem do standardního IOF XML. Postup je popsán v nápovědě.
 • Mazání výsledků závodu oprávněnou osobou - každý závod má po nahrání na server nastaveny 2 úrovně přístupu:
  • PIN - vždy vygenerován, kdokoliv s přístupem k PINu nezávisle na tom, zda má přihlašovací údaje může závod smazat
  • Uživatel - závod nese identifikaci uživatele, který jej vytvořil (pokud byl při nahrání závodu nějaký uživatel přihlášen - toto není nutné, nahrát závod může i anonymní uživatel, který má tím pádem pouze variantu PINu) a tento uživatel může provádět operace se závodem bez PINu
 • RSS - odběr RSS kanálů je možný na dvou úrovních (odkaz je vždy na níže uvedených stránkách pod klasickou oranžovou ikonou):
  • Seznam závodů - zobrazuje seznam závodů podle data sestupně (pro monitorování seznamu nově přidaných závodů)
  • Detail závodníka - zobrazuje seznam posledních výsledků sestupně (ideální pro monitorování výsledků konkrétního závodníka - v momentě, kdy je do databáze nahrán závod, jehož se monitorovaný závodník zúčastnil, tak RSS čtečka oznámí nový záznam obsahující i základní informace o výsledku)
 • Rozšíření evidovaných informací ve výsledcích o startovní a cílový čas (použití pro další analýzy)
Obsah verze 0.2 - 17.1.2011
 • Setřídění sloupců v seznamu závodů kliknutím na záhlaví
 • Zobrazení mezičasů pro data viz. verze 0.1, aktuálně cca 1,7 mil. položek mezičasů
 • Testovací verze nahrávání výsledků z OB2000 a OORG
 • Registrace: LOB2011 (obhana.cz)
Obsah verze 0.1 - 30.12.2010
 • Výsledky: data ve formátu OB2000 stažena robotem z odkazů veřejně dostupných na internetu (stránky oblastí, kalenář ČSOS, Google apod.) - cca 265 závodů různé úrovně počínaje zimními ligami až po MČR
 • Registrace: OB 2003-2010 (na stránce ČSOS), LOB 2010 (obhana.cz)
 • Pro ilustraci funčnosti průběžných dat a žebříčků nahrány celkové výsledky ŽA 2010 a průběžný stav SZL
Plánovaná funkčnost pro další verze
 • Definice formátu pro nahrávání závodu (tak aby nebylo třeba dělat změny do SW na pořádání závodů) - verze 0.3 dle jednotlivých SW nebo IOF XML pro ostatní
 • Rozhraní pro nahrávání závodů - automatizované ze standardních SW (OB2000, OORG apod) - verze 0.3
 • Rozhraní pro nahrávání závodů pro žebříčky a ostatní neformátované výsledky - verze 0.4
 • Rozhraní pro editací výsledků (při chybě, změně výsledků nebo aktualizaci žebříčků) - verze 0.4
 • Vazba na kalendář závodů ČSOS - verze 0.4
 • Nahrání historických dat dalších závodů ostatních formátů - robotem z internetu + z archivu L.Macháčka
 • Historické výsledky rankingu a dalších žebříčků - verze 0.6
 • Doplnění registrace pro další sporty + chybějící roky (v případě, že nebudou dostupna data, tak jako extrakt ze všech výsledků daného roku)
 • Zobrazování výsledků štafet
 • Zobrazování mezičasů - verze 0.2
 • Zobrazování oddílových výsledků v jednotlivém závodě - verze 0.7
 • EN jazyk (aplikace ma jazyky implementovány, zbývá přeložit texty) - verze 0.6
 • Poskytování dat ve formě web service - verze 0.7
 • Poskytování dat ve formě RSS - verze 0.3
 • Setřídění sloupců kliknutím na záhlaví - verze 0.2
 • Multiselect ve filtrech
 • Odkazy na obpostupy (v kombinaci s daty z kalendáře)
Máte náměty, návrhy nebo připomínky? Pošlete mi je emailem na bestik@seznam.cz.