Databáze výsledků OB
Obsah:


Návod pro export dat z jednotlivých programů

Tato sekce obsahuje podrobný návod, jak vyexportovat z jednotlivých programů data ve formátu vhodném pro import do databáze výsledků

Návod pro export dat z OB2000

1. Pokud nemáte, tak si stáhněte aktuální verzi pro rok 2011 na obhana.cz (k dispozici bude cca od 15.3.2011). Starší verze neobsahuje nově potřebný export.

2. V menu: Závod / Prezentace / Kategorie
OB2000

3. Nad kategoriemi pak vyvolat menu : Alt+M a zvolit "Výsledky pro databázi - Bestík"
OB2000

4. Vyexportovaný soubor použijte v nahrávání výsledků


Návod pro export dat z Orienteering Organizeru

Platí pro verze 9, 10, 11. Na starších verzím nebyl import testován a nemusí fungovat.

1. Vyexportujte soubor kategorie.txt v menu: Stavba tratí / Exportovat kategorie
!!! Pozor, použijte pouze a jen menu Exportovat kategorie, nepoužívejte Exportovat tratě do XML !!!
OORG

2. Vyexportujte soubor s výsledky. V menu: Závod / Výsledky
OORG

3. Vyberte volbu: Export IOF (volby Mezičasy, Registrační čísla jsou automaticky zatrženy)
OORG

3.a Pokud používáte OORG verze 11.01 a vyšší, pak se zobrazí dva dotazy, které potvrďte Yes (Ano)
- Exportovat neexistující mezičasy jako prázdné? [WinsSplits kompatibilní] - Yes/No
- Exportovat pořadí na kontrolách a mezičasy mezi kontrolami? [IOF nekompatibilní] - Yes/No

4. Zobrazený výstup uložte pomocí "Export TXT" do txt souboru. Import v databázi výsledků si poradí s tím, že vyexportovaný soubor není v platném XML formátu.
OORG

5. Vyexportované soubory použijte v nahrávání výsledků


Návod pro export dat z OE2003

1. V menu: Den závodu / Výsledky
OE2003

2. V menu: Mezičasy
OE2003

3. Vybrat všechny kategorie a potvrdit
OE2003

4. V menu: Interface
OE2003

5. Vybrát formát "XML, IOF standard" a vyexportovat
OE2003


Návod pro export dat z OE2010

1. V menu: Výsledky / Mezičasy / Kategorie
OE2010

2. V menu: Export
OE2010

5. Vybrát formát "XML, IOF standard" a vyexportovat
OE2010


Návod pro export dat ve formátu IOF XML

IOF XML je standardní výstup z mnoha SW včetně OE2003 a OE2010 (autor Stephan Krämer). Bohužel IOF XML struktura (IOF XML neposkytuje jednotný soubor pro všechna data týkající se závodu, nýbrž definuje samostatné exportní soubory pro oblasti jako startovka, výsledky, tratě, závodníci apod.) ve výstupu ResultList (tzn. výsledky) nepodporuje některé informace, které typické české výsledky obsahují. Jedná se především o převýšení tratí. Zatímco délka tratě je (byť trošku nelogicky a redundantně) dostupná v uzlu ClassResult->PersonResult->Result->CourseLength, ekvivalent pro převýšení neexistuje. Databáze výsledků proto umí načítat i v IOF XML nepodporovaný uzel ClassResult->PersonResult->Result->CourseClimb.

Pro české podmínky používáme následující EventOfficialRole (Event->EventOfficial->EvenOfficialRole):
- Director - ředitel závodu
- MainReferee - hlavní rozhodčí
- CourseSetter - stavitel tratí
- Jury - jury
Příklad použití uzlu Event pro autory SW (maximálně zjednodušené) - (toto není třeba doplňovat do souborů z OE2003, OE2010 - všechny tyto údaje se dají ručně vyplnit ve formuláři):
<ResultList>
<Event>
 <EventId>110706999</EventId>
 <Name>1.ŽB Morava</Name>
 <StartDate>
  <Date>2011-07-06</Date>
 </StartDate>
 <Organiser>
  <Club>
   <ShortName>AOP - POBO Opava</ShortName>
  </Club>
 </Organiser>
 <EventOfficial>
  <Person>
   <PersonName>
    <Family>Jan Novák</Family>
   </PersonName>
  </Person>
  <EvenOfficialRole>Director</EvenOfficialRole>
 </EventOfficial>
 <EventOfficial>
  <Person>
   <PersonName>
    <Family>Petr Modrý</Family>
   </PersonName>
  </Person>
  <EvenOfficialRole>MainReferee</EvenOfficialRole>
 </EventOfficial>
 <EventOfficial>
  <Person>
   <PersonName>
    <Family>Petr Zelený</Family>
   </PersonName>
  </Person>
  <EvenOfficialRole>CourseSetter</EvenOfficialRole>
 </EventOfficial>
 <EventOfficial>
  <Person>
   <PersonName>
    <Family>David Nový, Petr Malina, Zdeněk Jahoda</Family>
   </PersonName>
  </Person>
  <EvenOfficialRole>Jury</EvenOfficialRole>
 </EventOfficial>
</Event>
..
..(samotné výsledky)
..
..
</ResultList>

Návod pro přípravu dat pro žebříčky

Import tohoto typu výsledků je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Nepřihlášení uživatelé nemají tedy tuto volbu dostupnou.
Databáze výsledků umožňuje i nahrávání výsledků, které nebyly vytvořeny v žádném z obvyklých sw na pořádání závodů. Primárně se toto bude týkat většinou dlouhodobých soutěží jako jsou žebříčky, poháry, ranking a podobně.

Formát dat je velmi jednoduchý a je definován jako 5 hodnot oddělených středníky (tzn. každý řádek musí obsahovat přesně 4 středníky):
kategorie;umístění;jméno;registrační číslo;předformátovaný text

Povinnou položkou je pouze kategorie. Toto pak v praxi umožňuje vkládat do výsledků i různé prázdné řadky a další informace (např. oddělovače licencí apod.).
Předfomátovaným textem se rozumí text, který je vertikálně zarovnán pomocí mezer. Zobrazuje se pak v rámci <pre> html tagu a umožňuje tak například i vytváření odsazených sloupců s body jednotlivých závodů. Ukázka zobrazení.

Příklad dat:
D16A;1.;Novotná Markéta;PHK9451; 623.75   97.43 94.09 85.18 93.12 102.61 96.34 88.83 100.90 110.37 108.58 103.85
D16A;2.;Chromá Kateřina;ZBM9451; 615.64  102.53 105.17 99.54 102.99 83.32 102.46  -  102.40 100.07 100.08 99.22
D16A;3.;Svobodová Lenka;LTU9551; 610.15  100.04 100.74 103.05 95.81 99.16 97.16 105.46 prumer  -   -  91.93
D16A;4.;Bořánková Karolína;KAM9550; 570.37   90.98 87.47 89.73 66.21 98.23 100.37 89.07 96.49 84.22 91.33 92.96
D16A;5.;Tesařová Markéta;ZBM9456; 566.97   95.06 78.74 97.42 prumer  -   -  93.91 87.98 89.17 84.38 96.93
D16A;;=== licence A ===;;
D16A;6.;Dlouhá Hana;DKP9450; 565.68   97.32 89.26 94.93 101.20  -   -  92.20 90.78 79.32 81.90 82.93
D16A;7.;Štičková Anna;LLI9651; 557.40   96.53 83.01 81.49  -  79.58 85.97 92.90 96.69 89.56 88.54 93.19
D16A;8.;Procházková Marie;KAM9554; 541.70   91.09 87.25 83.12 93.38  -  74.33 87.01 92.08  -   -  90.89
Popis importu dat do databáze výsledků

1. Krok 1 se liší dle uživatelů. Krok 1 slouží pro výběr formátu. Přihlášení uživatelé mají zjednodušenou obrazovku:
upload

Uživatelé, kteří nejsou registrování musí zadat emailovou adresu (budou tam později odeslány informace o závodu) a zároveň jako ochranu před spamem musí absolvovat malý test (znalost zkratky náhodně vybraného klubu)... :-)
upload

2. Krok 2 se liší dle jednotlivých formátů.
OB2000 - jeden soubor viz. návod

upload

OORG - dva soubory viz. návod:

upload

IOF XML - jeden soubor viz. návod, je možno napevno definovat kódování souboru na Windows-1250 (nutno použít pro OE2003, OE2010, které generují kódování chybně)

upload

3. Krok 3 slouží k definici informací o závodě (předvyplněno z importního souboru). V případě, že některé informace neznáte a chcete-li se podívat do kalendáře závodů, pak stačí kliknou na ikonu vedle Datumu závodu. Podle nastaveného datumu (lze zadat např. pouze jako rok 2011 nebo měsíc 2011-01 apod.) se vyfiltrují závody v oficiálím kalendáři ČSOS.
upload

Pokud chcete údaje z kalendáře použít ve formuláři informací o závodu, pak použijte ikonu na začátku každého řádku k přenosu informací. Pokud nechcete, tak okno s kalendářem zavřete.
upload

4. Krok 4 slouží k případným úpravám délky a převýšení u kategorií
upload

5. Krok 5 slouží k náhledu výsledků.
upload

6. Po uložení výsledků se uživatel vrací na první krok pro případné zadávání dalšího závodu. Zároveň mu systém zobrazí odkaz na výsledky, vygeneruje PIN pro editaci závodu a zašle všechny informace emailem.

Uživatelská oprávnění jsou na 2 úrovních. Je-li uživatel přihlášen, pak je jeho uživatelské jméno přiřazeno k závodu. PIN je vygenerován vždy. Závod může editovat (mazat) buď přiřazený uživatel nebo ten, kdo zná PIN.
upload


Poděkování

 • Autorům jednotlivých SW nebo jejich uživatelům: Mirek Chmelař, Fanda Vacek, Petr Jiroušek, Andrej Olunczek, Zbyněk Černín, Petr Henych
 • Za svazovou podporu projektu: Petr Klimpl
 • Za získání historických dat: Petr Klimpl, Luboš Macháček a zástupci jednotlivých oblastí