Re: Pořadatel, smlouvy, výběrová řízení


[ Odepsat ] [ Související příspěvky ] [ BEN - Bestíkovy noviny ]

 

NORD Service - velkoplošný tisk, digitální tisk

 


Autor: Rychtecký Josef , posláno: 19.7.2009 16:36:28, z adresy: 92.62.224.13

Není-li smlouva ze strany ČSOS (pořadatelským orgánem) s pořadatelským subjektem který není právním subjektem anebo nemá od svého právního subjektu (klubu apod.) k tomu příslušné oprávnění tak je to zásadní chyba jednajícího zástupce ČSOS. To je administrativní problém ČSOS a ne problém z hlediska možnosti přidělení závodu. Je na oddílu který nemá odpovídající vlastní právní subjektivitu aby si zajistil na smlouvu podpis odpovídající osoby anebo získal pro podpis takovéto smlouvy odpovídající pravomoc. Ze strany ČSOS lze jen v okamžiku zahájení výběrového řízení na pořadatele závodu požadovat aby žádající klub, oddíl, kroužek k žádosti doložil že jeho "zastřešující právní subjekt" s žádostí souhlasí a případnou smlouvu podepíše. To je snadno řešitelné pro kohokoliv a není nutné tedy vyžadovat právní subjektivitu člena ČSOS ve stanovách.
Poznámka. Při žádostech o granty města, kraje i z EU musíme přikládat stanovy a případně zápis z jednání na kterých byli příslušní funkcionáři s pravomocí za TJ jednat. Jednoduché, jasné. Ve stanovách naší TJ máme i klaufuli o možnosti pověření kteréhokoliv člena TJ za TJ jednat v přesně stanovené oblasti. Takže lze ze strany TJ udělit Novákovi právo za TJ jednat a podepisovat smlouvy týkající se např. uskutečnění závodu v OB. Naše stanovy jsou k dispozici na www.tjobcb.org v nabídce TJ, dokumenty.

Co je na tom "nemravného" uhradit startovné někomu kdo mi poskytne odpovídající služby? Delší dobu pracuji v SK a pokud se bude postupně zájem o pořádání závodů vyvíjet tak jak se vyvíjí tak bych se nedivil kdyby k tomu došlo.Související příspěvkyOdepsat

Tvé jméno:
Tvůj e-mail:
(není nutné)
Název příspěvku:
Text příspěvku:
Heslo: (napiš pozpátku ben)